Consumer - focused Investor in CEE

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych i odnoszących sukces Zarządów. Budujemy długoterminowe partnerskie relacje ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w naszych spółkach portfelowych. Dążymy do wzmocnienia oraz rozwoju biznesu i tym samym stworzenia wartości dla naszych inwestorów. Resource Partners jest doświadczonym inwestorem private equity skupiającym się wyłącznie na inwestycjach kapitałowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od innych inwestorów instytucjonalnych odróżnia nas: