CM Mavit: Fundusz większościowym udziałowcem
środa, 12 stycznia 2011 00:00
Dotychczasowy współwłaściciel Centrum Medycznego Mavit sprzedał swoje udziały funduszowi Resource Partners. Udział funduszu wynosi obecnie 67 procent. Pozostałe udziały należą do prezesa Andrzeja Mądrali.


Dotychczasowy współwłaściciel Centrum Medycznego Mavit sprzedał swoje udziały funduszowi Resource Partners. Udział funduszu wynosi obecnie 67 procent. Pozostałe udziały należą do prezesa Andrzeja Mądrali.

Początkowo fundusze z grupy Resource Partners podpisały umowę podwyższenia kapitału, na mocy, której objęły 30 proc. udziałów w Centrum Medycznym Mavit Sp. z o.o. Po sprzedaży wszystkich udziałów przez jednego z dwóch dotychczasowych współwłaścicieli spółki fundusze stały się większościowym udziałowcem.

Cena zakupu udziałów spółki Centrum Medyczne Mavit nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że fundusz przeznaczył 15 mln zł na inwestycje związane z działalnością spółki w Katowicach. W planach jest rozbudowa otwartego w tym mieście w roku 2010 szpitala specjalistycznego. W tej chwili szpital świadczy usługi w zakresie laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. W planach jest utworzenie oddziału okulistycznego. W wyniku rozbudowy powstanie 20 pokoi dla pacjentów. Od 1 stycznia 2011 roku katowicka placówka oferować będzie całodobowe dyżury w zakresie laryngologii dzieci.

Centrum Medyczne Mavit rozpoczęło działalność, jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, we wrześniu 2000 roku. Prowadzi ośrodek okulistyczny na warszawskich Bielanach, a od 2003 roku także okulistyczny ośrodek diagnostyczny w Warszawie na Ursynowie.

Resource Partners doradza funduszom private equity specjalizując się w finansowaniu wzrostu firm z sektora dóbr konsumpcyjnych i usług. Działa w Europie Wschodniej i dysponuje pieniędzmi powierzonymi przez wiodące międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak: AXA Private Equity, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Rabobank.


Medicalnet.pl